06-21607563 info@puurwijs.com

Voor wie?

PuurWijs biedt begeleiding en coaching aan hoogsensitieve kinderen en kinderen die zijn vastgelopen in het (reguliere) onderwijs, dreigen uit te vallen of al thuis zitten. Meestal zijn dit hoogsensitieve kinderen of nieuwetijdskinderen, die overbelast zijn geraakt op school. Wij richten ons op kinderen van 4 – 12 jaar.

Voordat ze uitvallen op school, kampen ze vaak met allerlei vage lichamelijke en geestelijke klachten: hoofdpijn, buikpijn, huilbuien, woedeaanvallen, overmatig piekeren, onzekerheid, laag zelfbeeld, apathie en ander onverklaarbaar gedrag. Dit zijn alarmsignalen die het lichaam afgeeft. Als niet tijdig wordt ingegrepen, kan het kind voor langere tijd thuis komen te zitten. Dit kun je vergelijken met een burn-out. PuurWijs richt zich op het begeleiden en coachen van thuiszitters, hoogsensitieve kinderen, ouders en leerkrachten.

Doelen PuurWijs

 • Bieden van een kleinschalige plek met veel groen en dieren, waar overbelaste (hoogsensitieve) kinderen tot rust kunnen komen
 • Re-integratie van thuiszitters met als doel terugkeer naar het (reguliere) onderwijs
 • Professionele begeleiding op maat vanuit hart en ziel
 • Ondersteuning in de ontwikkeling van een kind
 • Leren omgaan met sensitiviteit, waardoor kinderen sterker in het leven komen te staan
 • Onderwijs als daaraan behoefte is en het kind er weer klaar voor is
 • Terugkeer naar het (reguliere) onderwijs
 • Coachen ouders en leerkrachten: praktische tips en tools voor thuis en in de klas
 • Ouders ontlasten/ondersteunen als kinderen al langere tijd thuis zitten
Puurwijs_paard
Puurwijs_dieren
Puurwijs_fonkelwandeling

Aanpak

PuurWijs geeft elk kind wat het op een bepaald moment nodig heeft. Wij bieden maatwerk. Het kind geeft zelf het tempo aan en waaraan het behoefte heeft. Wel streven we ernaar om tot een goede balans te komen tussen individuele en groepsactiviteiten. Sociale vaardigheden zijn belangrijk en kinderen hebben veel steun aan elkaar. Daarnaast gaan we zoveel mogelijk creatief aan de slag en lekker naar buiten. Zodat kinderen met hun hele lijf bezig zijn: uit je hoofd, in je lijf! Hoogsensitieve kinderen kunnen veel piekeren en vast in hun hoofd zitten.

Focus op herstel, ontspanning, plezier, vitaliteit en re-integratie

PuurWijs heeft de expertise in huis voor onderwijs. Dit wordt enkel aangeboden als het kind er zelf naar vraagt en het weer aan kan. Onze focus ligt op herstel, ontspanning, plezier, vitaliteit en re-integratie in het (reguliere) onderwijs. Een belangrijke sleutel tot succes ligt bij de ouders. We kunnen alleen samen – kind, school, PuurWijs én ouders – de gewenste verbetering realiseren. Daarom doen we bij PuurWijs ook een beroep op jullie als ouders; de bereidheid om met jezelf aan de slag te gaan als dat nodig is en het kind erom vraagt.

Groepen van maximaal vier kinderen

In beginsel zullen de groepen niet groter zijn dan vier kinderen. Wij willen elk kind écht kunnen zien, horen en voelen en de liefdevolle aandacht en begeleiding geven die het nodig heeft.

Mogelijkheid dagdeel of dag

Er zijn meerdere opties. Je kunt voor dagdelen kiezen: ’s morgens van 09.00 tot 12.00 uur of voor een hele dag van 09.00 tot 13.45 uur. De beschikbare dagen bij PuurWijs zijn maandag (hele dag), woensdag (halve dag), donderdag (hele dag) en vrijdag (halve dag en meidenochtend). Als jouw kind eraan toe is, kunnen de dagdelen opgebouwd worden. Vanaf dan kan in het tempo van het kind toegewerkt worden naar een (gedeeltelijke) terugkeer naar het onderwijs.

Programma

 • Gezamenlijke opening. Ieder kind wordt welkom geheten, gezien en gehoord. Daarna verbinden we samen als groep.
 • Activiteit en begeleiding. Dit is een combinatie van individuele activiteiten, één-op-één begeleiding en groepsactiviteiten: buitenspelen, creatief bezig zijn, knuffelen met dieren, uitjes naar het bos en evt. onderwijs. zuivere voeding (biologische fruit en gezuiverd water)
 • Gezamenlijke afsluiting. Aan het einde van het dagdeel / de dag sluiten we samen af. We vragen dan bijvoorbeeld aan de kinderen wat ze vandaag gedaan hebben, wat ze fijn vonden en hoe ze nu naar huis gaan. Het is belangrijk om de dag met een fijn gevoel af te sluiten en bewust los te laten wat ze niet mee naar huis willen nemen.

Aanmelden voor een gratis kennismakingsgesprek

Is jouw kind hoogsensitief en worstelt het met de druk en volle klassen op school? Dreigt jouw zoon of dochter uit te vallen of zit hij/zij al enige tijd thuis? En ben je op zoek naar passende begeleiding? Meld je dan aan voor een gratis kennismakingsgesprek. Tijdens het gesprek voelen we of PuurWijs de juiste oplossing is voor jouw kind en spreken we een eventuele startdatum af.

Behandelplan: wat heeft jouw kind nodig?

Na de definitieve aanmelding van jouw kind, formuleren we samen (ouders, onderwijs en PuurWijs) begeleidings- en ontwikkelingsdoelen. Deze leggen we vast in een behandelplan. De centrale vraag is, wat jouw kind nodig heeft. Niet alleen voor een terugkeer naar het onderwijs, maar ook voor zijn/haar latere leven. Zodat jouw zoon of dochter zich staande kan houden in de wereld van nu en tot bloei komt. Extra individuele begeleiding door PuurWijs en/of andere aanbieders kan onderdeel zijn van de behandeling.