06-21607563 info@puurwijs.com

Tarieven

We werken met dagdelen van drie uur (09.00 – 12.00 uur) en een hele dag (09.00 tot 13.45 uur). De beschikbare dagen zijn: maandag, woensdagochtend, donderdag en vrijdagochtend (meidenochtend)

Voor begeleiding is het in veel gevallen mogelijk een vergoeding te krijgen via een persoonsgebonden budget (PGB). Je bent als ouders zelf verantwoordelijk voor de aanvraag en declaratie hiervan.
Voor meer informatie hierover of hulp kunt u altijd contact met ons opnemen. We helpen u graag bij de aanvraag.

VOOR MAATWERK ZOALS:
-Coaching hoogsensitieve kinderen en re-integratie thuiszitters
-Trajecten vanuit jeugdzorg
-Begeleiding ouders
-Schoolbegeleiding

Zijn geen vaste tarieven. Hiervoor worden vooraf de wensen en tijdsduur
van het traject besproken.