06-21607563 info@puurwijs.com

Schooluitval en hoogsensitiviteit

Vooral hoogsensitieve kinderen en nieuwetijdskinderen zijn kwetsbaarder voor prikkels en prestatiedruk. Ze ervaren prikkels intenser en hebben meer tijd nodig om ze te kunnen verwerken. Na een schooldag of bezoek aan een andere drukke plek hebben ze tijd nodig om hiervan te herstellen. Als er structureel te weinig hersteltijd is, omdat het thuis druk is of de weekenden vol zitten, kan een kind overprikkeld raken. Als deze stress te lang duurt, kan een kind allerlei vage lichamelijke en geestelijke klachten krijgen. Deze kunnen zelfs chronisch worden.

Ontspanning en rust zijn cruciaal

Iedere keer als een kind overprikkeld raakt en te weinig tijd heeft voor ontspanning, wordt zijn energiehuishouding aangetast. Vergelijk het met een elastiekje dat verder uitgerekt wordt. Waardoor een kind steeds meer tijd nodig heeft om te herstellen. Wat je gaat merken is bijvoorbeeld dat het weekend niet meer genoeg is om bij te tanken. Je kind blijft moe, verdrietig, boos, etc. of klaagt steeds vaker over hoofdpijn en buikpijn. Of je kind is om de haverklap ziek. Het lichaam gaat steeds meer alarmsignalen afgeven. Op een gegeven moment houden ze een hele schoolweek niet meer vol, totdat ze in het ergste geval helemaal uitvallen.

Onderwijssysteem matcht niet met hoogsensitieve kinderen

De match tussen hoogsensitieve kinderen en ons schoolsysteem is niet ideaal. Ons onderwijssysteem is vooral rationeel ingesteld en gericht op de massa. Terwijl elk kind op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo leert en zich ontwikkelt. Op sommige scholen wordt al meer maatwerk geboden, maar de omstandigheden op school blijven heftig voor hoogsensitieve kinderen. Het is (te) veel bij elkaar: grote klassen, (prestatie)druk, veel geluid en een mix van allerlei emoties, energieën, sferen en andere omgevingsinvloeden.

Alleen al een hele dag in een klaslokaal zitten met 25 tot 30 kinderen is intensief. Hoogsensitieve kinderen zien en voelen alles. Vooral wat er niet gezegd wordt, maar wel gevoeld. Bijvoorbeeld de juf zegt in de klas dat het een prachtige dag is, terwijl ze zich verdrietig en down voelt. Dat is voor hoogsensitieve kinderen erg verwarrend en onveilig. Ze merken elk detail op en pikken sferen en emoties (boosheid, verdriet, etc.) van anderen op. Vervolgens ‘moet’ een kind nog volgens de regels van het systeem tot leren komen.

Nadruk op presteren en voldoen aan de norm

De nadruk van het schoolsysteem ligt veelal op presteren, doen wat er gevraagd wordt en voldoen aan de norm. Het stelt eisen waarmee vooral hoogsensitieve kinderen moeite hebben. Denk bijvoorbeeld aan automatiseren (eenheidsworst), verwerkingssnelheid (prestatiedruk), flitslezen en rekenen, AVI, etc.

Eén op de vijf kinderen is hoogsensitief

Wat we in de praktijk ervaren, is dat er steeds meer hoogsensitieve kinderen en nieuwetijdskinderen zijn. We lijken sensitiever te worden. Terwijl de wereld om ons heen sneller wordt. Tegenwoordig is één op de vijf kinderen hoogsensitief. Deze kinderen vragen om een andere manier van onderwijs. Ze zijn gebaat bij kleinere klassen, meer rust- en beweegmomenten, creativiteit, spelend leren en contact met de natuur.

Ze hebben behoefte aan een holistische onderwijsvorm, waarin ruimte is voor het geheel en eigenheid. We zijn geen ‘rationele kennisfabrieken’, waarin je in een hoog tempo lesstof kunt stoppen. We zijn mensen met een lichaam, een hart en een ziel. Dit verklaart waarom er zoveel kinderen vastlopen in het reguliere onderwijs en thuis komen te zitten.